Jednoczący Duch – ks. Monika Zuber

https://youtu.be/8ZGQpfTFT-s Niedziela Zesłania Ducha Świętego 19 maja 2024 r. LEKCJE NT: List do Rzymian 8,22-27; Dzieje Apostolskie 2,1-13 HYMN z Taize: Ty Panie znasz drogi moje EWANGELIA Św. Jana 15,26-27; 16,4b-15. Kazanie ks. Monika Zuber Duch Święty ma więc moc jednoczyć, pomóc nam wrócić do doświadczania Boga wspólnotowo, jako całe stworzenie. To możliwość byśmy widzieli, … Czytaj dalej

Spotkania o metodyźmie

Zapraszamy na spotkania o tradycji metodystycznej, protestantyźmie i różnicach międzywyznaniowych. Czwartki godz. 18:00 w naszej świetlicy na Słowackiego 26 Rozmawiamy o podstawach naszej wiary i wartościach, jakie przyświecają kościołom ewangelickim. Spotkania mają charakter otwarty i dyskusyjny. Zapraszamy do udziału.

Kochać to czynić dobro – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=NF7pmHIWfro V Niedziela Wielkanocna 28 kwietnia 2024 LEKCJE NT: 1 List Jana 4, 7-21; Dzieje Apostolskie 8,26-40 HYMN Taize O usłysz mój głos EWANGELIA Św. Jana 15,1-8 kazanie ks. Monika Zuber Trwanie w Chrystusie oznacza nie fruwanie w obłokach, ale życie aktywne, przepełnione działaniem. Działamy niosąc pomoc, działamy wspierając dobrym słowem i współczuciem. Okazujemy miłość, … Czytaj dalej

Dobry pasterz – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=IMR915xDcx0&t=1s IV Niedziela Wielkanocna 21 kwietnia 2024 LEKCJE NT : Dzieje Apostolskie 4,5-12; 1 List Jana 3,16-24 HYMN Taize Pokój, pokój EWANGELIA Św. Jana 10,11-18 Kazanie ks. Monika Zuber Obraz pasterza i owiec w odniesieniu do Boga i ludzi, nie raz pojawia się w Piśmie Świętym, i jest znany słuchaczom Jezusa. Jest znany również z … Czytaj dalej

O oczekiwaniach – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=5pwibX316Qw III Niedziela Wielkanocna 1 List Piotra 1,17-23 Dzieje Apostolskie 2,14.36-41 EWANGELIA Łukasza 24,13-35 kazanie: ks. Dariusz Zuber Pomyślmy przez chwilę: Jakie my, Ty, Ja mamy oczekiwania od Boga? Co tworzy nasze oczekiwania? Nasze wiedza i doświadczenie życia z Bogiem tworzy nasze wyobrażenia, a mówiąc inaczej oczekiwania jakie mamy wobec Boga. Czyli tego kim jest, … Czytaj dalej

Dlaczego Jezus umarł na krzyżu – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=10jMLrMynDo Wielki Piątek Księga Izajasza 53,1-11 List do Hebrajczyków 10,16-25 HYMN z Taize Nie bój się, nie lękaj się EWANGELIA Jana 19,1-30 kazanie: ks. Dariusz Zuber Dziś Wielki Piątek wspominamy śmierć Jezusa. Dlaczego umarł Jezus i jakie jest znaczenie Jego śmierci? W chrześcijaństwo przez wieki zgłębiano ten temat. Obecnie dominuje dyskurs mówiący o śmierci Jezusa … Czytaj dalej

Uwierzyć w niemożliwe – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=P6XHZOnaYBc&t=537s Niedziela 17 marca 2024 LEKCJA NT : Dzieje Apostolskie 2,14.22-32 HYMN Taize Pokój, pokój, pokój EWANGELIA Mateusza 28,8-15 Kazanie ks. Monika Zuber Niektórzy w czytanej dzisiaj ewangelicznej historii zmartwychwstania widzą dwie drogi – wątpliwości i wiary. Jednak możemy spojrzeć na naszą ludzką kondycję z innej perspektywy i zobaczyć, że zarówno wiara i wątpliwości są … Czytaj dalej

Religia potrzebuje ciągłej odnowy – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=U38pBa5Z7-8&t=4s III Niedziela Pasyjna 3 marca 2024 LEKCJA ST 2 Księga Mojżeszowa (Wyjścia) 20,1-17 LEKCJA NT 1 List do Koryntian 1,18-25 HYMN Taize Ty Panie znasz drogi moje EWANGELIA Jana 2,13-22 kazanie ks. Monika Zuber Historia z wypędzeniem kupców ze świątyni jest zachęceniem dla nas do krytycznego spojrzenia na religię zarówno w wymiarze społecznym, zwyczajowym, … Czytaj dalej

„Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce” – ks. Dariusz Zuber

II Niedziela Pasyjna 1 Księga Mojżeszowa 17:1-7, 15-16 List do Rzymian 4:13-25 Pieśń z Taize: Wielbić Pana chcę Ewangelia Marka 8:31-38 Utwór instrumentalny: Music by Enya & nick Ryan Watermark (wyk. Halina Lebedevych) kazanie: ks. Dariusz Zuber Nasza troska o życie, jego jakość i bezpieczeństwo wynika z instynktu samozachowawczego. Można powiedzieć że są to podstawowe … Czytaj dalej