Nowy Mojżesz – ks. Monika Zuber

I Niedziela Pasyjna

18 luty 2024 r.

LEKCJA ST Księga Wyjścia 34,27-35

LEKCJA NT Ew. Mt 6,16-18

HYMN Taize Laudate omnes gentes

EWANGELIA Św. Marka 3,9-15 oraz Ew. Marka 1,9-15

kazanie ks. Monika Zuber

Prorocka perspektywa Jezusa daje szansę na świadomą duchowość i odnowę. Jezus nie przekreślał tradycji i obrzędów. Jak czytaliśmy dzisiaj w ewangelii: sam wziął chrzest, pościł, odwiedzał świątynię podczas świąt religijnych. Jednak zawsze pytał o motywacje, o głębsze dążenia, ludzkie wartości i postawy moralne, bez których religijność stawała się pusta i magiczna.