„Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce” – ks. Dariusz Zuber

II Niedziela Pasyjna

1 Księga Mojżeszowa 17:1-7, 15-16

List do Rzymian 4:13-25

Pieśń z Taize: Wielbić Pana chcę

Ewangelia Marka 8:31-38

Utwór instrumentalny: Music by Enya & nick Ryan Watermark (wyk. Halina Lebedevych)

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Nasza troska o życie, jego jakość i bezpieczeństwo wynika z instynktu samozachowawczego. Można powiedzieć że są to podstawowe troski, właściwe dla świata zwierząt. Skupinie się tylko na tym nie jest wystarczające dla nas, ponieważ przeczuwamy, że jesteśmy kimś więcej niż zwierzęta i co najważniejsze, że jest w nas wymiar metafizyczny. Co też wynika z świadomości śmierci, wiemy że umrzemy. Nie ocalimy się od śmierci. Dlatego nasze życie wypełnia coś więcej niż tylko troska o jedzenie, picie, bezpieczeństwo i potrzeba rozmnożenia się. Jak ludzie nadajemy swojemu życiu wartość. Jezus dalej mówi, bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Świadomość naszej skończoności jest początkiem w procesie myślenia, kim jestem i po co żyję i kim jestem dla Boga. Psalmista (90,12) modli się do Boga: „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca”.