O oczekiwaniach – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=5pwibX316Qw III Niedziela Wielkanocna 1 List Piotra 1,17-23 Dzieje Apostolskie 2,14.36-41 EWANGELIA Łukasza 24,13-35 kazanie: ks. Dariusz Zuber Pomyślmy przez chwilę: Jakie my, Ty, Ja mamy oczekiwania od Boga? Co tworzy nasze oczekiwania? Nasze wiedza i doświadczenie życia z Bogiem tworzy nasze wyobrażenia, a mówiąc inaczej oczekiwania jakie mamy wobec Boga. Czyli tego kim jest, … Czytaj dalej

Dlaczego Jezus umarł na krzyżu – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=10jMLrMynDo Wielki Piątek Księga Izajasza 53,1-11 List do Hebrajczyków 10,16-25 HYMN z Taize Nie bój się, nie lękaj się EWANGELIA Jana 19,1-30 kazanie: ks. Dariusz Zuber Dziś Wielki Piątek wspominamy śmierć Jezusa. Dlaczego umarł Jezus i jakie jest znaczenie Jego śmierci? W chrześcijaństwo przez wieki zgłębiano ten temat. Obecnie dominuje dyskurs mówiący o śmierci Jezusa … Czytaj dalej

Uwierzyć w niemożliwe – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=P6XHZOnaYBc&t=537s Niedziela 17 marca 2024 LEKCJA NT : Dzieje Apostolskie 2,14.22-32 HYMN Taize Pokój, pokój, pokój EWANGELIA Mateusza 28,8-15 Kazanie ks. Monika Zuber Niektórzy w czytanej dzisiaj ewangelicznej historii zmartwychwstania widzą dwie drogi – wątpliwości i wiary. Jednak możemy spojrzeć na naszą ludzką kondycję z innej perspektywy i zobaczyć, że zarówno wiara i wątpliwości są … Czytaj dalej

Religia potrzebuje ciągłej odnowy – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=U38pBa5Z7-8&t=4s III Niedziela Pasyjna 3 marca 2024 LEKCJA ST 2 Księga Mojżeszowa (Wyjścia) 20,1-17 LEKCJA NT 1 List do Koryntian 1,18-25 HYMN Taize Ty Panie znasz drogi moje EWANGELIA Jana 2,13-22 kazanie ks. Monika Zuber Historia z wypędzeniem kupców ze świątyni jest zachęceniem dla nas do krytycznego spojrzenia na religię zarówno w wymiarze społecznym, zwyczajowym, … Czytaj dalej

„Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce” – ks. Dariusz Zuber

II Niedziela Pasyjna 1 Księga Mojżeszowa 17:1-7, 15-16 List do Rzymian 4:13-25 Pieśń z Taize: Wielbić Pana chcę Ewangelia Marka 8:31-38 Utwór instrumentalny: Music by Enya & nick Ryan Watermark (wyk. Halina Lebedevych) kazanie: ks. Dariusz Zuber Nasza troska o życie, jego jakość i bezpieczeństwo wynika z instynktu samozachowawczego. Można powiedzieć że są to podstawowe … Czytaj dalej

Nowy Mojżesz – ks. Monika Zuber

https://youtu.be/6F3JHCVszTg?si=N-x7ZGhdwF3m1DVt I Niedziela Pasyjna 18 luty 2024 r. LEKCJA ST Księga Wyjścia 34,27-35 LEKCJA NT Ew. Mt 6,16-18 HYMN Taize Laudate omnes gentes EWANGELIA Św. Marka 3,9-15 oraz Ew. Marka 1,9-15 kazanie ks. Monika Zuber Prorocka perspektywa Jezusa daje szansę na świadomą duchowość i odnowę. Jezus nie przekreślał tradycji i obrzędów. Jak czytaliśmy dzisiaj w … Czytaj dalej

Jezus boski lekarz – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=2oJMBDbVGpM Niedziela po Epifanii LEKCJA ST : Księga Jeremiasza 1,6-10 LEKCJA NT : 1 List do Koryntian 8,1-6 pieśń przed czytaniem ewangelii: Jezus tyś jest światłością mej duszy EWANGELIA Św. Marka 1,21-28 Utwór instrumentalny: Watermark music by Enya (wyk. Halina Lebedevych) kazanie: ks. Dariusz Zuber

Wolność i powołanie – ks. Monika Zuber

Niedziela po Epifanii LEKCJA ST : Księga Proroka Izajasza 40,25-31 LEKCJA NT : 1 List do Koryntian 9,16-23 pieśń przed czytaniem ewangelii: Jezu, mój Jezu EWANGELIA Św. Marka 1,29-39 kazanie: ks. Monika Zuber Utwór instrumentalny H. Mancini Charade (wyk. Galina Lebedevych) Wolność jest rozwojem jednak jedynie w działaniu. Na tym polega dojrzałość, że już nie … Czytaj dalej

Miłosierny Samarytanin – Bp Paweł Hause

https://www.youtube.com/watch?v=fVGurqSxK70 Niedziela po Epifani – Nabożeństwo ekumeniczne LEKCJA ST : Księga Rodzaju 18,1-8 LEKCJA NT : 1 List do Koryntian 13,1-13 Pieśń przed czytaniem ewangelii: Pokój, pokój EWANGELIA Łukasza 10,25-37 kazanie: Bp Paweł Hause (Kościół Ewangelicko-Augsburski)

Bóg upodobał sobie nas – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=7Lbw52bWHec Niedziela Chrztu Pańskiego LEKCJA ST Księga Izajasza 42,1-7 LEKCJA NT Dzieje Apostolskie 10,34-38 HYMN Taize: Uwielbiajcie Pana EWANGELIA Marka 1,1-11 kazanie: ks. Dariusz Zuber Bóg upodobał sobie człowieka, ponieważ stworzył go nas swój obraz i podobieństwo. Zawarł w nim boską cząstkę, iskrę. Nasz kochający Bóg przyszedł do nas w osobie Jezusa Chrystusa, by nas … Czytaj dalej