O szczęściu – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=OVzBLJmmILM Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. 1 Księga Królewska 3,5.7-12 List do Rzymian 12,1-2 Ewangelia Mateusza 13,44-46 kazanie: ks. Dariusz Zuber Każdy z nas pragnie być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Tego szczęścia poszukujemy, angażując wszystkie nasze zdolności i zasoby. Jednak szczęście potrafi też „spaść” na nas nieoczekiwanie i z najmniej spodziewanej strony. Szczęście to niezwykła … Czytaj dalej

Łaska przemiany – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=VSiowsI27Ok Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. Księga Przysłów 9,1-18 List do Rzymian 8,12-25 Ewangelia Św. Mateusza 13,24-30,36-43 kazanie ks. Monika Zuber Ewangelia, jako dobra nowina, jest przekazem Boga wobec grzesznego człowieka, że Bóg przychodzi do nas, przede wszystkim jako ktoś, kto przynosi zbawienie. Chodzi tutaj o łaskę, nadzieję przemiany i dostąpienie nowego życia. Nie chodzi … Czytaj dalej

Opowieść o hojnym i rozrzutnym Bogu – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=JUWjx-isYw4 Niedziela po Zesłaniu Duch Św. Księga Izajasza 55,10-11 List do Rzymian 8,18-23 Ewangelia Mateusza 13,1-23 kazanie: ks. Dariusz Zuber Większość mieszkańców Palestyny stanowili wieśniacy i pasterze bydła. Wykształcona elita zwykle gardziła masami, lecz ilustracje stosowane przez Jezusa świadczą o tym, że bardzo często Jego posługa była kierowana do członków tej grupy społecznej. Przypowieść o … Czytaj dalej

Aktywny chrześcijanin – Pastor Deric Van Buskirk

https://www.youtube.com/watch?v=n69TipRG_Eo Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. 1 Księga Mojżeszowa 22,1-19 List do Hebrajczyków 11,8-12.17-19 Ewangelia Łukasza 14,25-27 kazanie: Pastor Deric Van Buskirk z The Connection Church   

Gościnność i otwarty stół – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=LYozcgroXjQ Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. Ks. Rodzaju 18,1-14 3 List Jana 1-8 Ewangelia Św. Mateusza 10,40-42 Kazanie ks. Monika Zuber Ewangeliczny tekst mówi o przyjmowaniu tych, którzy posłani są w imieniu Jezusa. Apostołów, proroków, nauczycieli, i nawet tych „najmniejszych” – czyli zwykłych chrześcijan, którzy nie posiadają może jakiejś szczególnej roli, ale właśnie im okazanie … Czytaj dalej

Bóg, który nam ufa – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=decKtqe7tyg Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. Księga Izajasza 40,28-31 List do Rzymian 12,1.3-8 Ewangelia Mateusza 25,14-30 kazanie: ks. Dariusz Zuber W świetle przypowieści Bóg to ten, który obdarowuje człowieka, powierza mu siebie. Ewangelia odsłania nam wielką prawdę o Bogu, który ufa człowiekowi, zostawia mu majątek, by ten nim zarządzał. Słudzy z przypowieści to chrześcijanie, a … Czytaj dalej

Początek drogi – Bp Andrzej Malicki

https://www.youtube.com/watch?v=fbw3XlVMkTc Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. – nabożeństwo Konfirmacyjne Przypowieści Salomona 3,1-8 1 List do Tymoteusza 6,11-16 Ewangelia Mateusza 14,22-33 kazanie: Bp Andrzej Malicki

Wszyscy potrzebujemy Lekarza – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=xCVRd69QOC0 Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. 1 Księga Mojżeszowa 12:1-9 List do Rzymian 4,13-25  Ewangelia Mateusza 9,9-13.18-26 Kazanie ks. Monika Zuber Dla Boga nie ma tabu, Chrystus przyszedł złamać system dyskryminacji społecznych lęków, dzięki którym łatwo było segregować ludzi na lepszych i gorszych. Czy dzisiaj nieobcy jest nam temat segregacji społecznej? A co z Kościołem? … Czytaj dalej

Zesłanie Ducha Św. – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=-UBYsB_juqo Święto Zesłania Ducha Św. 1 List do Koryntian 12,3-7.12-13 Dzieje Apostolskie 2,1-13 Ewangelia Jana 20,19-23 kazanie: ks. Dariusz Zuber Opisane w Dziejach Apostolskich wydarzenia wskazują na ważną prawdę. Mianowicie w opisie Pięćdziesiątnicy jest wyraźnie podkreślone, że pierwszym darem Ducha jest dar zrozumienia, dar mądrości. Bo zobaczmy: Oto przybyli ludzie z różnych plemion, narodów i … Czytaj dalej

Wniebowstąpienie Jezusa – ks. Dariusz Zuber

Niedziela Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa Dzieje Apostolskie 1,1-11 List do Efezjan 1,17-23 Ewangelia Mateusza 28,16-20 kazanie: ks. Dariusz Zuber Nabożeństwo zostało nagrane dla Polskiego Radia Program 2 Tutaj link: https://www.polskieradio.pl/8,dwojka/… Kliknij: Nabożeństwo 14 maja godz. 08:00 Jezus zostawia uczniów i uczennice. Dlaczego? Jest to konieczne dla naszej dojrzałości, Dlatego nauczyciel czy rodzic jest na jakiś czas. … Czytaj dalej