Błogosławiony czyli szczęśliwy – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=2Z6La0M-FpA Niedziela po Epifani Księga Sofoniasza 2,3;3,12-13 1 List do Koryntian 1,26-31 Ewangelia Mateusza 5,1-12 kazanie: ks. Dariusz Zuber Jezusowe błogosławieństwa to nie etyka chrześcijańska w stylu rób tak a trafisz do nieba, ale tak powinniście czynić, jeżeli chcecie być wyjątkowymi i szczęśliwymi ludźmi. Błogosławieni ubodzy w duchu, cisi, czystego serca, albowiem do nich należy … Czytaj dalej

O jedności chrześcijan – Bp. Dariusz Zalewski

https://www.youtube.com/watch?v=IdBHaXItFWM Nabożeństwo Ekumeniczne Księga Izajasza 9,1-4 1 List do Koryntian 1,10-18 Ewangelia Mateusza 4,12-23 kazanie: Bp. Dariusz Zalewski (Kościół Rzymskokatolicki) Należy zadać pytanie o jaką jedność nam chodzi (…) Czy chodzi nam o jedność liturgii? Czy mamy starać się o to żeby prawosławni tak samo odprawiali Mszę świętą jak katolicy? Przecież to niemożliwe. Między samymi … Czytaj dalej

Niedziela Chrztu Pańskiego – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=oiQX-hvUG3Q Niedziela Chrztu Pańskiego Księga Izajasza 42,1-9 Dzieje Ap. 10,34-43 Ewangelia Św. Mateusza 3,13-17  Kazanie ks. Monika Zuber Chrzest jest z wody i Ducha Świętego; udzielamy go w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystusem, a chrześcijan również między sobą – chrześcijan różnych tradycji i Kościołów. Chrzest wprowadza do Kościoła … Czytaj dalej

Między sercem a rozumem – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=8guqaU8Z3hg Święto Epifanii Księga Izajasza 60,1-6 List do Efezjan 3,1-12 Ewangelia Mateusza 2,1-12 kazanie: ks. Dariusz Zuber W ewangelii czytamy o Magach/Mędrcach ze Wschodu, którzy szukają Zbawiciela (Mesjasza) podążając za Jego gwiazdą. I co ciekawe problemem Magów nie było pokonanie odległości geograficznej i odnalezienie Króla, podróżowali oni może z terenów Persji. Tym największym problemem było … Czytaj dalej

Nowy Mojżesz – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=YPdU6ramQK8 Niedziela po Bożym Narodzeniu ST Księga Przypowieści 3,1-12 NT List do Kolosan 3,12-21 Ewangelia Św. Mateusza 2,13-23 Mesjasz na wzór Mojżesza, wprowadza nowe przymierze, choć nie zmienia prawa, nic w paragrafach się nie zmienia. Zmienia się jednak człowiek, dzięki działaniu Boga. To tutaj dokonuje się największa rewolucja. Tutaj dochodzi do przemiany, nawrócenia. Motywacja już … Czytaj dalej

Dla Boga jesteś ważny – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=vM4knYD1bIQ Święto Bożego Narodzenia Księga Izajasza 52,7-10 List do Hebrajczyków 1,1-4 Ewangelia Jana 1,1-14 kazanie: ks. Dariusz Zuber Ewangelie Mateusza i Łukasza ukazują nam początek ziemskich dziejów Jezusa. Możemy w nich przeczytać o tym w jakich okolicznościach narodził się Jezus. Ewangelista Jan nie mówi w jakich okolicznościach narodził się Jezus – Ewangelista mówi jedynie, że … Czytaj dalej

Bóg rodzi się tam, gdzie się Go nie spodziewamy – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=32KQMhwSIqk Wigilia Narodzenia Pańskiego Księga Izajasza 9,2-7 List do Tytusa 2,11-14 Ewangelia Św. Łukasza 2, 11-14 Kazanie ks. Monika Zuber Twórzmy NOWE tradycje świąteczne, nie w złocie lecz sercem, podążajmy za Jezusem, może nie tam gdzie kamery, błysk i splendor, może odnajdziemy Go w prostocie, czynieniu dobra, patrząc sercem a nie oczami… Otwierając serce, otwierając … Czytaj dalej

Jakie pytania zadaje sobie Józef? – ks. Monika Zuber

https://youtu.be/fLW5yslc_mo IV Niedziela Adwentu Księga Izajasza 7, 10-16 List do Rzymian 1,1-7 Ewangelia Św. Mateusza 1,18-25 Kazanie ks. Monika Zuber Anioł mówi Józefowi: nie bój się! Nie bój się zaryzykować, wziąć swojej przyszłej małżonki w ciąży i zamieszkać z nią, wziąć na siebie domysły innych i opinię publiczną na całą tą sytuację, nie bój się … Czytaj dalej

O Adwencie – Prof. Piotr Kosiak

https://www.youtube.com/watch?v=7f_O_OVbspQ III Niedziela Adwentu Księga Izajasza 35,1-6.10 List do Jakuba 5,7-10 Ewangelia Mateusza 11,2-11 kazanie: Prof. Piotr Kosiak

Początkiem mądrości jest bojaźń Pańska – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=wVblat-3gPc II Niedziela Adwentu Księga Izajasza 40,3-5 List do Rzymian 15,4-9 Ewangelia Mateusza 3,1-12 Poselstwo Jana jest też pełne groźby. A przede wszystkim Jan mów do przychodzących do niego, że mają mało czasu. Zmiany w życiu trzeba zrobić już, tu i teraz. Język Jana jest twardy zupełnie w inny sposób będzie nauczał Jezus. Jan lękiem, … Czytaj dalej