Odpowiedzialność i zaradność naśladowców Jezusa – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=vYvDDIr6MKs XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. LEKCJA ST: Księga Amosa 8,4-7 LEKCJA NT: 1 List do Tymoteusza 2,1-8 Ewangelia Łukasza 16,1-13 kazanie: ks. Dariusz Zuber Naśladowca Jezusa to człowieka pomysłowy, zaradny, sprytny, lubiący wyzwania, cieszący się życiem, odważny i kochający wolność, troszczący się o innych i zmieniający na lepsze świat wokół siebie – czy … Czytaj dalej

Kto jest zagubiony? – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=1cbRKPMu1rg XIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. LEKCJA ST: Księga Jeremiasza 31,31-34 LEKCJA NT: 1 List do Tymoteusza 1,12-17 Ewangelia Łukasza 15,1-10 kazanie: ks. Monika Zuber

Radykalne naśladowanie Jezusa – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=DYRpZg45iQE XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. LEKCJA ST: Księga Jeremiasza 18,1-11 LEKCJA NT : 2 List do Tymoteusza 4,1-8 EWANGELIA Łukasza 14,25-33 kazanie: ks. Dariusz Zuber

O pokorze – prof. Piotr Kosiak

https://www.youtube.com/watch?v=F_2AJGeY82o XII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. Księga Jeremiasza 2,4-13 List do Hebrajczyków 12,18-19.22-24 Ewangelia Łukasza 14,1.7-14 kazanie: prof. Piotr Kosiak

Religijność nie jest święta – ks. Monika Zuber

https://youtu.be/ck3_5LKPHYE XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego 21 sierpnia 2022, kazanie ks. Monika Zuber Czytania: ST Księga Izajasza 58,9b-14 NT I List do Koryntain 13,1-13 Ewangelia Św. Łukasza 13,10-17

O prawdziwej wielkości – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=-wgC3ySiTpE X Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. Lekcja ST V Księga Mojżeszowa 24,17-22 Lekcja NT List Jakuba 3,16 – 4,3 Ewangelia Marka 9,30-37 kazanie: ks. Dariusz Zuber

Nie bój się! – prof. Piotr Kosiak

https://www.youtube.com/watch?v=Pr51NCoZTZA IX Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. Księga Izajasza 1,1.10-20 List do Hebrajczyków 11,1-3.8-16 Ewangelia Łukasza 12,32-40 kazanie: prof. Piotr Kosiak

Bogaty w Bogu – ks. Monika Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=dOfULL-nm7Y VIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. Lekcja ST: Księga Koheleta 1,2; 2, 21-23 Lekcja NT: List do Kolosan 3,1-11 Ewangelia Św. Łukasza 12,13-21 Kazanie ks. Monika Zuber

O modlitwie – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=5DeE-HyJRCQ VII Niedziela po Zesłaniu Ducha Św. I Księga Mojżeszowa 18,20-32 List do Kolosan 2,12-14 Ewangelia Łukasza 11,1-13 kazanie: ks. Dariusz Zuber