Pamiętniki Pastora Edwarda Małłka

Wspomnienia Edwarda (1906-1995),  nauczyciela, działacza Związku Mazurów, polskiego oficera w Kampanii wrześniowej, uczestnika rozmów z PKWN, pierwszego starosty nidzickiego. W Ełku (1946-1959) zorganizował i znakomicie prowadził parafię ewangelicko-metodystyczną. Wyjechał do Niemiec, zmarł w sentymentalnej podróży na dworcu PKP w Olsztynie.

Opracowanie tekstu, wstęp, redakcja tomu Jarosław Ławski. przedsłowie ks. Dariusz Zuber.

Ze wstępu: „ks. Edward Małłek był pierwszym pastorem parafii ewangelicko-metodystycznej w Ełku, którą od podstaw zorganizował, obejmując opieką pozostałą po wojnie w okolicach Ełku ludność ewangelicką. Jego tytaniczna praca organizacyjna, charytatywna, społeczna oraz duszpasterska i katechetyczna wynikała z wielkiego przywiązania do rodzimej-mazurskiej kultury i religii ewangelickiej. Małłek bowiem całe swoje życie wsłuchiwał się w kulturę i religijność Mazurską. Marzył o tym, aby ją utrwalić, zachować i zbudować dla niej odpowiednie miejsce. W 1945 roku był świadkiem jak wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej do Prus Wschodnich rozpoczął się powolny koniec kultury, języka i tradycji mazurskich ewangelików. Czytając Pamiętnik Edwarda Małłka możemy przenieść się w trudne i bolesne tak dla Mazurów, jak i Polaków czasy powojnia i PRL-u i zobaczyć je oczami dyskryminowanej przez Władzę i ludność napływową mniejszości. Czytanie Pamiętnika będzie dobrą lekcją do uczenia się tolerancji i poszanowania dla inności, która nie jest zagrożeniem, ale bogactwem. Stereotyp bowiem jest wygodną i powszechną praktyką myślenia o innych kulturach i wyznaniach. Jak krótkowzroczna to droga widać w opisywanych w Pamiętniku historiach. Pamiętnik Małłka ma wartość nie tylko historyczną, opisującą kontekst społeczno-kulturowy Mazur, lata powojenne Ełku i losy ludności mazurskiej, ale jest przede wszystkim świadectwem chrześcijańskiej wiary i tęsknoty do utraconego dziedzictwa Mazur”.

Książka w formacie PDF

Książkę można kupić w Parafii w Ełku w cenie 70 zł. 

Zainteresowanych kupnem książki zapraszamy do kontaktu:

e-mail: metodysci.elk@gmail.com 

ks. Dariusz Zuber  tel. 695 773 139