Punkt Katechetyczny

Lekcje religii często są opisywane, jako nudne i nieżyciowe. Lekcja religii nie musi być również bezkrytycznym uczeniem się na pamięć prawd wiary oraz rozmaitych modlitw i przykazań.
Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do działającego przy naszej Parafii Punktu Katechetycznego.
W trakcie zajęć poznajemy historie biblijne, ucząc się z nich prawdy o Bogu, i Jego relacji z człowiekiem. Na lekcjach poruszamy również zagadnienia relacji rówieśniczych, różne tematy dotyczące etyki, jak i poczucia własnej wartości, rozmawiamy o różnych religiach, tradycjach i światopoglądach. Zajęcia podporządkowujemy starochrześcijańskiej zasadzie, że wiara szuka rozumienia jak i rozumienie szuka wiary.
Dlatego nasze zajęcia mają na celu nie tylko uczenie o Bogu, ale również naukę krytycznego myślenia wobec wyzwań jakie przynosi nam dzisiejszy kultura i popkultura. Dzisiejszego świata z jego kulturą i aktualnymi tematami społecznymi (prawa osób LGBT, uchodźcy, Kościół i polityka, wyzysk ekonomiczny, prawa kobiet, edukacja seksualna, in vitro i tp.) nie traktujemy jako zagrożenia dla chrześcijaństwa, ale jako wyzwania, które możemy przemyśleć pod kątem Ewangelii i współczesnej nauki.
 
Nasze lekcję mają dyskusyjny charakter. Jako nauczyciele szanujemy i cenimy różnorodność poglądów uczniów. Chcemy towarzyszyć uczniom w ich drodze budowania własnego światopoglądu, ucząc samodzielności w myśleniu i przeżywaniu własnej wiary.
Aby uczęszczać na nasze zajęcia nie musisz być członkiem naszego Kościoła.
 
Więcej informacji: ks. Dariusz Zuber tel. 695 773 139 (e-mail: metodysci.elk@gmail.com)
 

Punkt Katechetyczny działa przy naszej parafii w oparciu o rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25 marca 2014 r., dotyczącego warunków i sposobów organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, umożliwienie nauczania religii ewangelicko-metodystycznej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Oceny wystawiane w naszym Punkcie są wpisywane do akt szkolnych ucznia i na świadectwie.