Latarnia

Punkt informacyjno-konsultacyjny „Latarnia” działa w Ełku dla osób uwikłanych w przemoc domową. Można skorzystać z porady, swobodnej rozmowy oraz otrzymać odpowiedź na swoje pytania.

Zapraszamy we wtorki i czwartki w godz. 15.oo – 17.oo.

Nasz punkt konsultacyjny współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie.

Kontakt:

Pastor ks.Dariusz Zuber

Tel. 695 773 139 e-mail: metodysci.elk@gmail.com

Pastorka ks. Monika Zuber

Tel. 695 611 206 e-mail: metodysci.elk@gmail.com