Poradnia

Zapraszamy na konsultacje duszparsterskie oraz na spotkania poradnicze, indywidualne i dla par. 

Jeżeli czujesz się zagubiony, masz pytania, przeżywasz osobiste problemy lub problemy w relacjach z innymi, zapraszamy. Umów się na spotkanie z duszpasterzem. Rozmowa z duchownym nie jest warunkowana przynależnością do Kościoła ewangelicko-metodystycznego. Zachęcamy również do kontaktowania się z duchownymi  w razie potrzeby wizyty duszpasterskiej w domu lub w szpitalu.

Pastor ks.Dariusz Zuber

Tel. 695 773 139 e-mail: metodysci.elk@gmail.com

Pastorka ks. Monika Zuber

Tel. 695 611 206 e-mail: metodysci.elk@gmail.com

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną…Ps 23

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Od niego jest zbawienie moje… Ps 62