Religia potrzebuje ciągłej odnowy – ks. Monika Zuber

III Niedziela Pasyjna 3 marca 2024

LEKCJA ST 2 Księga Mojżeszowa (Wyjścia) 20,1-17

LEKCJA NT 1 List do Koryntian 1,18-25

HYMN Taize Ty Panie znasz drogi moje

EWANGELIA Jana 2,13-22

kazanie ks. Monika Zuber

Historia z wypędzeniem kupców ze świątyni jest zachęceniem dla nas do krytycznego spojrzenia na religię zarówno w wymiarze społecznym, zwyczajowym, historycznym, jak i indywidulanym: naszym osobistym. Religia nie jest bogiem, a Bóg nie jest religią, stąd nie ma rzeczy „świętych”, których nie moglibyśmy poddać krytyce naszego serca i umysłu, której nie moglibyśmy poddać dekonstrukcji, reinterpretacji.