Wolność i powołanie – ks. Monika Zuber

Niedziela po Epifanii

LEKCJA ST : Księga Proroka Izajasza 40,25-31

LEKCJA NT : 1 List do Koryntian 9,16-23

pieśń przed czytaniem ewangelii: Jezu, mój Jezu

EWANGELIA Św. Marka 1,29-39

kazanie: ks. Monika Zuber

Utwór instrumentalny H. Mancini Charade (wyk. Galina Lebedevych)

Wolność jest rozwojem jednak jedynie w działaniu. Na tym polega dojrzałość, że już nie tyle czekamy na wybawienie, co sami działamy. Wiara jest naszą wewnętrzną motywacją, wypływającą nie z lęku przed Bogiem, lecz lęku samotności i kruchości życia. Kiedy ufamy Bogu, który jest wybawicielem, a nie jedynie sędzią. To Bóg, o którym czytaliśmy dzisiaj w poemacie Izajasza: „Bóg zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają”.