Jezus boski lekarz – ks. Dariusz Zuber

Niedziela po Epifanii

LEKCJA ST : Księga Jeremiasza 1,6-10

LEKCJA NT : 1 List do Koryntian 8,1-6

pieśń przed czytaniem ewangelii: Jezus tyś jest światłością mej duszy

EWANGELIA Św. Marka 1,21-28

Utwór instrumentalny: Watermark music by Enya (wyk. Halina Lebedevych)

kazanie: ks. Dariusz Zuber