Dlaczego Jezus umarł na krzyżu – ks. Dariusz Zuber

Wielki Piątek

Księga Izajasza 53,1-11

List do Hebrajczyków 10,16-25

HYMN z Taize Nie bój się, nie lękaj się

EWANGELIA Jana 19,1-30

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Dziś Wielki Piątek wspominamy śmierć Jezusa. Dlaczego umarł Jezus i jakie jest znaczenie Jego śmierci? W chrześcijaństwo przez wieki zgłębiano ten temat. Obecnie dominuje dyskurs mówiący o śmierci Jezusa jako zadośćuczynieniu Bogu, który gniewa się za nasze grzechy dlatego potrzebuje ofiary i tą ofiarą staje się Jezus. Jeżeli to prawda to misję Jezusa wystarczyłoby zamknąć do ostatnich trzech dni a może nawet trzech godzin życia. Zobaczcie takie podejście skutkuje tym, że tracimy z ocz to co najważniejsze, czyli nauczanie Jezusa oraz naszą relację z Nim zawężamy do podziękowń za krzyż, zamiast do słuchania Go i naśladowania. A to była właśnie Pasja Jezusa – Jego misja, nauczenie, zmienianie świata, tworzenie wspólnoty Królestwa Bożego. Jezus nie przyszedł po to, aby zmienić podejście Boga do nas. Tego nie trzeba było zmieniać, Bóg zawsze kochał nas i będzie nas kochał. Jezus przyszedł, aby zmienić nasze zdanie na temat Boga i nas samych. I pokazać nam co jest dobrem i złem. A było i jest co zmieniać cały czas. Jezus wie jak skończy się Jego działalność, wie że jest odbierany jak rewolucjonista, który zagraża interesom wielu grup społecznych i władzy. Jezus wprowadza nowy porządek, zamiast zemsty, przebaczenie, zamiast wojny, pokój, zamiast egoizmu troska o innych, zamiast trzymania Boga na wyłączność, pielęgnowania podziału na sacrum i profanum, bliskość Boga, który jest wszędzie i dla każdego.