Pasja Jezusa – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=eBc7F_29GCs Wielki Piątek Księga Izajasza 52,13 – 53,12 List do Hebrajczyków 10,16-23 Ewangelia Jana 19,1-30 kazanie: ks. Dariusz Zuber

Carpe diem – ks. Dariusz Zuber

https://www.youtube.com/watch?v=FO2MuPBDu2Y III Niedziela Pasyjna  Księga Izajasza 55,1-9 1 List do Koryntian 10,1-13 Ewangelia Łukasza 13,1-9 kazanie: ks. Dariusz Zuber