Zrób to, co należy do ciebie we właściwym czasie – ks. Dariusz Zuber

Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Księga Jozuego 24,1-3.14-15

List Jakuba 3,13-18

Ewangelia Mateusza 25,1-13

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Jezus w tej przypowieści mówi nam abyśmy liczyli się z czasem. To znaczy, że nie mamy kontroli nad czasem. Już teraz trzeba działać w sposób zdecydowany i mądry, a nie jutro. Lubię taki cytat „Przyszłość zaczyna się dziś nie jutro”. Głupota polega na odkładaniu tego, co ważne i ciągłym powtarzaniu: „Przecież ja jeszcze mam czas”.

Przypowieść uczy nas, że przyjdzie taka chwila, w której wszystko zależy od nas: Czy wtedy okażemy komuś miłość, troskę i pomoc? Czy może nie zrobimy tego. W takiej sytuacji nie można zdawać się na innych i zasłaniać wymówką, że inni nie otworzyli nam oczu – inni też tak robili, dlatego i ja tak robię. Na tym właśnie polega głupota 5 panien, które nie pomyślały o tym, że może zabraknąć im oliwy. Trzeba brać odpowiedzialność za swoje życie i decyzje a nie uzależniać się od decyzji innych. Oczywiście to ma też drugą stronę, należy też zrozumieć na co mamy wpływ i za co możemy być odpowiedzialni.

Jezus uczy nas, że nie żyjemy tylko dla siebie. Bóg przychodzi do nas najczęściej przez innych ludzi, którym możemy coś dać, z którymi możemy zrobić coś dobrego. Bóg też przychodzi do nas przez rozmaite wydarzenia, które są wyzwaniem i lekcją dla nas. Zobaczcie Jezus mówi czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Czuwajcie, bo zbliża się coś dobrego, wypatrujcie dobrych znaków. Zauważcie w czuwaniu nie ma lęku i strachu. Jest radość, bo Bóg ma przyjść i czeka nas coś dobrego. Na to wskazuje wesele, które jest czasem radości. Na tę ucztę, zabawę weselną czekają panny w przypowieści. Czuwanie to rozsądek i życie tak, aby pamiętać co jest najważniejsze, pamiętać o tym, że przyjście Boga w nasze życie daje radość, szczęście…