Niebezpieczna ewangelia – ks. Monika Zuber

Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Lekcja ST Księga Malachasza 2,4-9

Lekcja NT Dzieje Apostolskie 5,25-33

Ewangelia Św. Mateusza 23,1-12

Kazanie ks. Monika Zuber

Zbawienie, jakie przyniósł Chrystus to bycie beztroskim dzieckiem Boga, byciem kochanym i mającym swoją wartość w relacji do Boga. Nie potrzebujemy do sensu i spełnienia niczego więcej poza Bogiem. Bo w podążaniu za Bogiem, w naśladowaniu Chrystusa odnajdujemy również dzielenie się dobrem i miłością z innymi, misję troski o świat, jaki nas otacza, mądrą i potrzebną pracę, wychowanie ku dojrzałości następnych pokoleń. Tylko razem z Chrystusem możemy dokonać reformacji naszych serc, tylko w Duchu Świętym możemy zobaczyć w drugim człowieku brata i siostrę, a nie wrogów. To jest religia, która nie zniewala ale uwalnia, religia, która przynosi pokój, a nie wojny, religia która prowadzi do rozwoju i dobra, a nie do krzywdy, przemocy i kontroli.