Jezus Król – ks. Dariusz Zuber

Niedziela Wieczności 2022

Księga Daniela 5,18-30

Księga Apokalipsy 1, 4b-8

Ewangelia Jana 18, 33-37

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Analizowana rozmowa Piłata z Jezusem zawiera w sobie też paradoks. Otóż Jezus mówi o swoim królowaniu w sytuacji odrzucenia i cierpienia, gdy na horyzoncie widzi już czekający go krzyż i bolesną drogę do niego. Patrząc na krzyż zobaczmy Jezusa Króla, który nie przestraszył się bólu, pogardzenia i odrzucenia Jego miłości ani śmierci. Jezus szedł przez nasz świat bez strachu, z pasją i odwagą. Zobaczcie szedł na przekór złu, nie odpowiadał złem na zło. Wiedział, że jest to droga ofiary i poświęcenia , oddania się dla nas, w całości. Po prostu tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus zostanie przez Piłata skazany na śmierć. W Ewangelii widzimy, że godzi się na to. Dlaczego? Aby pokazać nam, że Bóg jest tak blisko nas, że pozwala nam na odrzucenie i zarazem przez to bliskie bycie z Nami, pokazuje że przebacza nam, rozumie nas, wie jak przez zło i grzech jesteśmy pogubieni – Jezus woła na krzyżu Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Apostoł Jan o bliskości Boga człowiekowi powiedział o Jezusie „ujrzeliśmy Go własnymi oczami, na Niego patrzyliśmy i Jego dotykały nasze ręce”. Dzięki tej bliskości uczniowie mogli doświadczyć Bożej miłości. My dziś przeżywamy ją poprzez innych chrześcijan i Ducha Św., który zmienia nas – bo owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, życzliwość, samokontrola, wierność…