Gotowość na spotkanie z Bogiem – ks. Monika Zuber

I Niedziela Adwentu

Księga Izajasza 2,1-5

List do Rzymian 13,11-14

Ewangelia Św. Mateusza 24,36-44

Kazanie ks. Monika Zuber

To właśnie przykład Jezusa, który ma odwagę i mądrość zadawać głębokie pytania o ludzkie motywacje uczy nas życia w uważności i czujności. To czasami życie wbrew powszechnym trendom i modom. Adwent najczęściej kojarzy nam się nie z uważnością, rozwojem duchowym, czasem na odpoczynek czy refleksję, lecz całkiem odwrotnie. Najczęściej kojarzy nam się z zabieganiem, listą spraw do zrobienia, niekończącą ilością spotkań, koncertów, wigilijek/opłatków, przedstawień, ogromem wydatków i strachem przed przekroczeniem własnego budżetu. Reklamy i ozdoby sprawiają, że możemy być przebodźcowani i obciążeni, że zamieniliśmy to, co miłe, estetyczne w obsesję i konsumpcję. Ale możemy to zmienić, jeżeli tylko chcemy. Jeżeli świadomie podejmiemy decyzję o zmianie, jeżeli z refleksją zaplanujemy najbliższy czas myśląc nie o tym, co powiedzą inni, ale o tym, co jest naprawdę ważne dla mnie i moich bliskich.