Zaświadczyć o Światłości – ks. Monika Zuber

III Niedziela Adwentu

LEKCJA ST Księga Izajasza 61,1-4, 8-11

LEKCJA NT 1 List do Tesaloniczan 5,16-24

Hymn z Taize: Pan blisko jest

EWANGELIA Św. Jana 1,6-8, 19-28

kazanie ks. Monika Zuber

Czy potrafimy być jak Jan Chrzciciel, który wskazywał na Mesjasza? Czy potrafimy sobą nie zasłaniać Boga? Czy potrafimy swoim życiem wskazywać innym Boga? Czy też walczymy jak przywódcy religijni z dzisiejszej ewangelii, mnożymy spory, atakujemy, walczymy o swoje, pragniemy kontroli, władzy, znaczenia? Minęło dwa tysiące lat, a dzisiaj wciąż ten świat potrzebuje Światła, które nada sens życiu, pokaże drogę w ciemnościach przemocy i zła, ogrzeje swoim ciepłem chłód samotności i odrzucenia. Jan Chrzciciel przyszedł by zaświadczyć o światłości. To również nasze zadanie na ten Adwent, na całe życie.