Nadzieja oczekiwania – ks. Monika Zuber

I Niedziela Adwentu 

LEKCJA ST Księga Izajasza 63,16-17.19; 64,2-7

LEKCJA NT 1 List do Koryntian 1,3-9

HYMN Taize: Kto nie miłuje

EWANGELIA Św. Marka 13,33-37

kazanie: ks. Monika Zuber

Ten, kto kocha, oczekuje w radości. Zadbajmy o swoje serce i duszę. Może warto się zatrzymać podczas Adwentu, nie w bezruchu, lecz w refleksji. Spojrzeć na swoje życie z nowej perspektywy, przyjrzeć naszym relacjom z najbliższymi, odpowiedzieć na wołanie swojego serca. To szansa dla nas na odświeżenie duszy, na głębszą refleksję i motywację do zmiany. (…) Niech nową tradycją przedświąteczną będzie wrażliwość na świat wokół nas, niech Bóg doda nam odwagi, by odpowiedzieć na potrzeby tych, z którymi widzimy się na co dzień, którzy żyją wokół nas. Nadzieja jest bowiem potrzebą każdego człowieka, i wszyscy jesteśmy jej głodni. Ten świat potrzebuje tych, którzy czynią dobro, którzy leczą rany serca, którzy towarzyszą w samotności, którzy ogrzeją dobrym słowem i naprawią zło. To jest właśnie nadzieja. Ten świat potrzebuje bezinteresownej przyjaźni, uśmiechu i życzliwości. Ten świat potrzebuje Twojej nadziei i wiary, byśmy wspólnie potrafili oczekiwać na lepszą przyszłość. Na przyjście Chrystusa.