Program Wspólny dom – o tolerancji religijnej

Program Ekumenicznym – Wspólny Dom na temat tolerancji.
W programie uczestniczyli: ks. Monika Zuber z Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Polsce,  ks. dr Andrzej Kuźma z Kościoła Prawosławnego i ks. Tadeusz Budacz z Kościoła Polskokatolickiego. 
Program prowadziła Agata Konarska
 
Link do Programu: kliknij obrazek poniżej