Wdzięczność – ks. Monika Zuber

Nabożeństwo Żniwno-Dziękczynne

1 List do Tesaloniczan 5,16-22

Dzieje Apostolskie 3,1-10

Ewangelia św. Łukasza 17,11-18

kazanie ks. Monika Zuber

 

Wdzięczność jest umiejętnością widzenia życia i świata przez pryzmat łaski, daru, i cudu. Uczymy się jej od siebie, tak jak i narzekania. Uczymy się mówić dziękuję dziękując innym, tak jak dzieci. Do dobra, łaski, przywilejów i wygody łatwo się nam przyzwyczaić, zaś pielęgnowanie, uczenie się wdzięczności to sposób by dobro nam nie spowszedniało, byśmy potrafili je dostrzec, zanim je utracimy. Świętowanie takie jak dzisiaj, wspólna modlitwa, różne rocznice, jubileusze, święta i cieszenie się sukcesami, to właśnie możliwość zatrzymania się na chwilę, okazja, by powiedzieć Bogu, by powiedzieć sobie nawzajem: dziękuję.