Jesteśmy głodni – ks. Monika Zuber

Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

2 Księga Króleska 4,42-44

 List Jakuba 2,14-17

Ewangelia Św. Mateusza 14,13-22

kazanie ks. Monika Zuber

Przyjrzyjmy się, jaki kontrast buduje historia ewangelii między opisaną wcześniej ucztą Heroda a ucztą Jezusa. Na dworskiej uczcie, pełnej przepychu, politycznych intryg i dostojnych gości, ginie z nienawiści i kaprysu wielki prorok, Jan Chrzciciel. Na „polnej” uczcie Jezusa, obfituje przede wszystkim wspólnota tych, którzy słuchają Jezusa i podążają za Nim. Tam głodni doświadczają cudu i błogosławieństwa. Dwanaście koszy symbolizuje w tradycji żydowskiej Izraela, więc rodzi się pytanie: kto jest tym Izraelem? Wybranym narodem, pośród którego Bóg chce być i błogosławić? Czy są to polityczni przedstawiciele, elity bogaczy, religijni przywódcy? Czy nie są to raczej ci, którzy w prostocie serca podążają za Jezusem, są jego naśladowcami. Ich uczta nie jest pełna przepychu, ale to pośród nich obecny jest Bóg.