O szczęściu – ks. Dariusz Zuber

Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

1 Księga Królewska 3,5.7-12

List do Rzymian 12,1-2

Ewangelia Mateusza 13,44-46

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Każdy z nas pragnie być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. Tego szczęścia poszukujemy, angażując wszystkie nasze zdolności i zasoby. Jednak szczęście potrafi też „spaść” na nas nieoczekiwanie i z najmniej spodziewanej strony. Szczęście to niezwykła „siła/rzeczywistość/Bóg…”, zmieniająca całe nasze życie i postrzeganie świata.

Czy jest szczęście uniwersalne? Dobre i adekwatne dla wszystkich?

Ewangelia zaprasza nas do rozmyślań o szczęściu i o Tym, który jest jego źródłem.