Czy chcesz widzieć? – ks. Monika Zuber

IV Niedziela Pasyjna 

LEKCJA ST 1 Księga Samuela 16,1-13 

LEKCJA NT List do Efezjan 5,8-14 

EWANGELIA Jana 9,1-41 

Kazanie ks. Monika Zuber 

Jezus mówi zgromadzonym wokół niego, że jest na tym świecie, aby wszyscy, którzy nie widzą, nie wiedzą, którzy błądzą, poszukują i zadają pytania, mogli zobaczyć, przejrzeć, dostrzec i znaleźć odpowiedź. Jednak ci, którzy twierdzą, że wszystko wiedzą, widzą, że są ekspertami, tracą wzrok, gubią się, popadają w ciemność niewiedzy i niewiary, odrzucają Jezusa, nie ufają Mu. 

Człowiek wobec słów, nauki Jezusa staje w obliczu wyboru – musi podjąć decyzję, czy chce, aby Jezus otworzył mu oczy, aby przez wiarę otrzymać światło życia, czy też woli trwać w niewierze i zatwardziałości. Odrzucając Jezusa człowiek staje się bardziej ślepy, niż pozbawieni zmysłu wzroku.