Niedziela Pamiątki Reformacji – ks. Monika Zuber

Niedziela Pamiątki Reformacji 

Księga Habakuka 1,1-4; 2,1-5

2 List do Tesaloniczan 1,1-4.11-12

Ewangelia Łukasza 19,1-10

kazanie: ks. Monika Zuber

Na przykładzie historii ewangelicznej widzimy, jak łaska sięga głębiej i przemienia więcej niż mogłoby wymusić to samo prawo, przepisy, zakazy czy „straszenie piekłem”. Doświadczenie spotkania Boga sprawia, że Zacheusz jest i będzie już nowym, innym człowiekiem. Tak bowiem, jak zmienia się serce człowieka pod wpływem spotkania z Bogiem, tak zmieniają się jego czyny. Oto niezwykła wiara, która rodzi nowego człowieka i przemienia jego codzienne życie, jego czyny i postawy. O taką wiarę walczył również Marcin Luter, Jan Kawin, Urlich Zwingli, Jan Wesley i inni reformatorzy. Wbrew wielkim kościelnym instytucjom, wpływowym dostojnikom, mimo zagrożenia życia, kiedy mówili niepopularną prawdę, ich serca były gorliwe i odważne, ponieważ oni sami też doświadczyli tej łaski i przemiany. Reformacja, której jutro obchodzimy 505lecie, była powrotem do źródeł Nowego Testamentu, w sercu swojego nauczania postawiła Jezusa i nawoływała do naśladowania Go. Tylko taka wiara, która przemienia nas i świat wokół nas, jest warta naszej gorliwości, naszej odwagi i życia.