Odpowiedzialność i zaradność naśladowców Jezusa – ks. Dariusz Zuber

XV Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

LEKCJA ST: Księga Amosa 8,4-7

LEKCJA NT: 1 List do Tymoteusza 2,1-8

Ewangelia Łukasza 16,1-13

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Naśladowca Jezusa to człowieka pomysłowy, zaradny, sprytny, lubiący wyzwania, cieszący się życiem, odważny i kochający wolność, troszczący się o innych i zmieniający na lepsze świat wokół siebie – czy zgadzacie się z takim opisem? Czy może raczej naśladowca Jezusa to ktoś cichy i pokornego serca, nie wchodzący w konflikty, nadstawiający drugi policzek, rezygnujący z radości życia bo są grzeszne. Albo to ktoś, kto nie bierze spraw w swoje ręce zostawia to tylko Bogu, skupiający się na moralnym życiu i dla którego najważniejsze jest życie w niebie po śmierci… Analizując Jezusową przypowieść „O nieuczciwym zarządcy” zobaczmy, który opis jest bliższy Ewangelii.