Bóg upodobał sobie nas – ks. Dariusz Zuber

Niedziela Chrztu Pańskiego

LEKCJA ST Księga Izajasza 42,1-7

LEKCJA NT Dzieje Apostolskie 10,34-38

HYMN Taize: Uwielbiajcie Pana

EWANGELIA Marka 1,1-11

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Bóg upodobał sobie człowieka, ponieważ stworzył go nas swój obraz i podobieństwo. Zawarł w nim boską cząstkę, iskrę. Nasz kochający Bóg przyszedł do nas w osobie Jezusa Chrystusa, by nas zbawić i pokazać jak ma wyglądać nasze życie, by było szczęśliwe i pełne pokoju.

Swoim życiem Jezus, Syn Człowieczy, pokazał nam w czym Bóg ma upodabnia. Jaki styl życia, jaka postawa wobec bliźniego i wobec Boga mu się podoba. Jezus pozostawił nam ślady, wydeptał ścieżki. Ścieżki, które biegną pomiędzy ludźmi i które prowadzą do Boga, naszego Ojca.