Światło stało się ciałem – ks. Monika Zuber

Święto Bożego Narodzenia 

LEKCJA ST Księga Izajasza 52,7-10

LEKCJA NT List do Hebrajczyków 1,1-4

HYMN Z TAIZE Laudate Omnes Gentes (tł. chwalcie Boga wszystkie narody)

EWANGELIA Jana 1,1-14

kazanie: ks. Monika Zuber

Patrząc na Jezusa, ludzie stwierdzili – taki może być tylko Bóg. Takie właśnie jest Światło, tego właśnie zawsze nam brakowało, tego pragniemy w głębi serca dla siebie i naszych dzieci. Ci, którzy „narodzili się z Boga” czyli ci, którzy naśladują Jezusa, mają również być światłością..