Narodzenie Jezusa – ks. Dariusz Zuber

Wigilia Bożego Narodzenia

LEKCJA ST Księga Izajasza 61,10-62,3

LEKCJA NT List do Galatów 4,4-7

Hymn z Taize: Pokój, pokój…

EWANGELIA Św. Łukasza 2,22-40

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Ewangelia o narodzeniu Jezusa Chrystusa rozpoczyna się od wielkiej polityki. Cała imperium rusza w drogę z powodu cesarskiego rozporządzenie, dotyczącego spisu ludności. Józef z Marią ruszają z Nazarety do przepełnionego Betlejem. Zobaczcie, potężny Cesarz August wspomniany w tekście dla ówczesnych jest najważniejszy. Dziś mało kto wie jak rządził August, jak była jego polityka, kiedy w betlejemskiej stajni narodził się Jezus. Historia Jezusa zaczyna się od paradoksów, bo to co najważniejsze jest ukryte w rzeczach zwyczajnych. Bo tym, kto rzeczywiście zmienił bieg historii, nie był ani cesarz, ani pozostali wymienieni w tej historii: namiestnik Kwiryniusz, król Herod, ale było Nim dziecko narodzone w żłobie. Jego poselstwo miało i ma inspirującą, uzdrawiającą i nieprzemijającą siłę.

I dzisiaj, Kiedy świat głosi śmierć Boga i jego nieadekwatność do współczesnego życia – Bóg się rodzi. Kiedy świat ogarnia zwątpienie – On przynosi nadzieję. Kiedy człowiek odchodzi od Boga – Bóg staje się człowiekiem. Kiedy świat pyta i szuka sensu ludzkiego życia – On daje wskazówki i prowadzi do odpowiedzi. Ciągle i wciąż na nowo Jezus inspiruje nowe pokolenia ludzi.