Łaska przemiany – ks. Monika Zuber

Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Księga Przysłów 9,1-18

List do Rzymian 8,12-25

Ewangelia Św. Mateusza 13,24-30,36-43

kazanie ks. Monika Zuber

Ewangelia, jako dobra nowina, jest przekazem Boga wobec grzesznego człowieka, że Bóg przychodzi do nas, przede wszystkim jako ktoś, kto przynosi zbawienie. Chodzi tutaj o łaskę, nadzieję przemiany i dostąpienie nowego życia. Nie chodzi o życie w niebie, po śmierci, ale o przemianę już tutaj na ziemi. Tym właśnie jest zbawienie, o jakim czytamy w Ewangelii. (…) Prawie każdy błąd można naprawić, kiedy zrobimy przestrzeń na zrozumienie, pokutę i naprawę. To jest właśnie nasza odpowiedź, kiedy dzieje się zło. Łaska nie jest obojętnością, nie jest przyzwoleniem na zło, ale zaproszeniem do przemiany, do nowo testamentalnej idei „metanoi” (gr.μετάνοια) – czyli przewartościowania myśli i zmiany postaw życiowych na wzór Chrystusa.