Gościnność i otwarty stół – ks. Monika Zuber

Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Ks. Rodzaju 18,1-14

3 List Jana 1-8

Ewangelia Św. Mateusza 10,40-42

Kazanie ks. Monika Zuber

Ewangeliczny tekst mówi o przyjmowaniu tych, którzy posłani są w imieniu Jezusa. Apostołów, proroków, nauczycieli, i nawet tych „najmniejszych” – czyli zwykłych chrześcijan, którzy nie posiadają może jakiejś szczególnej roli, ale właśnie im okazanie troski, jest jak okazanie troski samemu Jezusowi. (…) Gościnność metodystów „otwarte drzwi” to otwartość kościołów dla tych, którzy może gdzie indziej nie są mile widziani. Nasza otwartość oznacza również szacunek wobec innych tradycji, zwyczajów, wsłuchanie się w czyjąś historię, drogę mediacji, budowania mostów i porozumienia ponad podziałami.