Pocieszyciel osieroconych – ks. Monika Zuber

V Niedziela Wielkanocna 21 maja 2023

LEKCJE NT : Dzieje Apostolskie 17,22-31 1 List Piotra 3,13-22

HYMN Taize O usłysz mój głos

EWANGELIA Św. Jana 14,15-21

Kazanie ks. Monika Zuber

Jezus stworzył bliską relację opartą na życzliwości i wzajemnym czynieniu dobra ze swoimi uczniami i uczennicami. Tym samym pokazał nam wszystkim, że Bóg jest zawsze tuż obok nas. To ta szczególna więź motywuje nas, byśmy przestrzegali wszystkiego, czego nauczał Jezus, a w szczególności troski i czynienia dobra drugiemu człowiekowi. W tym zadaniu czynienia świata dobrym i przyjaznym, wspiera nas również Duch Święty. Jest to bowiem trudne i pełne wyzwań zadanie, które wymaga od nas odwagi, wytrwałości i mądrości. Jest to jednak wspólne zadanie przemiany świata, jakie mamy możliwość współtworzyć z Bogiem. Zaprasza nas do niego Jezus, obiecując swoją miłość, obecność i wparcie.