Kazanie ekumeniczne

Nabożeństwo Ekumeniczne

Księga Koheleta 3,1-8;12-30

Księga Apokalipsy 21,1-6

Ewangelia Św. Mateusza 25, 31-46

Krótkie rozważanie ks. Monika Zuber

Pozdrowienia: ks. Jerzy Sikora, Kościół Rzymskokatolicki

Pastor Grzegorz Gawrych, Kościół Chrześcijan Baptystów