Poszukiwacze skarbów – ks. Monika Zuber

Kazanie ks. Moniki Zuber z parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku

IX NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO – 11 sierpnia 2019

Księga Izajasza 1,1.10-20
List do Hebrajczyków 11,1-3.8-16
Ewangelia Łukasza 12,32-40