Turnus terapeutyczny

W tym roku w lipcu między 11 a 17, zapraszamy osoby uwikłane w problem uzależnień (nie tylko alkoholowych) na turnus terapeutyczny, zapraszamy również osoby współuzależnione i DDA. Można uczestniczyć w zajęciach z noclegiem, lub dojeżdżać codziennie.
Jest to czas terapii grupowej połączonej z czasem odpoczynku w naszym ośrodku SOWA w Starych Juchach, oraz możliwością indywidualnych konsultacji z psychoterapeutami. Doświadczenie poprzednich lat uczy nas, jak wielkie znaczenie ma umiejętność otwierania się, mierzenia z własną prawdą i wzięcia odpowiedzialności za siebie. Czas budowania wzajemnego wsparcia w grupie, to również uczenie się dojrzałego brania/dawania i nawiązywania zdrowych, wspierających więzi. Niektóre więzi nas krzywdzą, inne prowadzą do naszego uzdrowienia.

Koszty terapii i pobytu pokrywa metodystyczna misja Connexio.