Synod Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Ełku

W dniach 23-26 czerwca br. obradować będzie w Ełku 101. Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP . Przebiegać ona będzie pod hasłem: “W DRODZE DO … JEDNOŚCI I DOSKONAŁOŚCI !”.

Konferencję rozpocznie uroczyste nabożeństwo komunijne w czwartek (23.06) o godz. 19.30 w Kościele Miłości Bożej parafii ewangelicko-metodystycznej w Ełku. Zakończy natomiast nabożeństwo niedzielne  o godz. 10.00

W Konferencji dorocznej uczestniczą wszyscy duchowni ordynowani, wchodzący w skład Zgromadzenia Duchownych oraz delegaci świeccy – po jednym z każdej parafii, a także osoby przewodniczące stałym Komitetom kościelnym, kaznodzieje miejscowi prowadzący zbory i osoby zaproszone imiennie przez Przewodniczącego Konferencji.

W trakcie tegorocznej Konferencji oprócz sprawozdań z działalności Komitetów i organów Kościoła odbędą się również wybory Biskupa Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce.