Rondo imienia Pastora Małłka

Decyzją Rady Miasta Ełku, rondo na ulicy Zamkowej nosi teraz nazwę imienia Pastora Edwarda Małłka, który był pierwszym powojennym pastorem naszej Parafii. Dzięki temu doceniono nie tylko wielokulturowość i ewangelicką tradycję naszego miasta, ale również trud zaangażowania społecznego Pastora Edwarda w ciężkich czasach powojennych.

Dziękujemy Radnym naszego miasta, a szczególnie radnemu Hubertowi Górskiemu, który był inicjatorem tego przedsięwzięcia.