Bóg widzi w nas dobro – ks. Dariusz Zuber

Kazanie ks. Dariusza Zubera wygłoszone w parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku Niedziela 3 listopada 2019 2 Mojżeszowa 40,34-38; 2 List do Tesaloniczan 1,1-5.11-12; EWANGELIA Łukasza 19,1-10 

Nawrócenie do Boga – Bp. Andrzej Malicki

Kazanie Bp. Andrzeja Malickiego wygłoszone w parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku Niedziela 27 października 2019 Księga Joela 2, 23 – 3,2; 2 List do Tymoteusza 4, 6 – 8. 16 – 18; EWANGELIA Łukasza 18,9-14

Wytrwałość w modlitwie – Julia Falgout

Kazanie Julii Falgout w parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku Niedziela 13 października 2019 Księga Jeremiasza 31, 27-34; 2 List do Tymoteusza 3,14-4,5; EWANGELIA Łukasza 18,1-8

Jezus a konsumpcjonizm – ks. Dariusz Zuber

Kazanie ks. Dariusza Zubera z parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku Niedziela 6 października 2019 Księga Amosa 6,1.4-7; List Jakuba 2,1-9; EWANGELIA Łukasza 16,19-31 

Kombinatorzy – ks. Dariusz Zuber

Kazanie ks. Dariusza Zuber z parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku Niedziela 22 września 2019 Księga Amosa 8, 4 – 7; List do Tymoteusza 2,1–8; Ewangelia Łukasza 16,1-9

Zagubieni i odnalezieni – ks. Monika Zuber

Kazanie ks. Moniki Zuber z parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku Niedziela 15 września 2019 Księga Jermiasza 4,22-28; 1 List do Tymoteusza 1,12-17; Ewangelia Łukasza 15,1-32

Lekcja pokory – ks. Monika Zuber

Kazanie ks. Moniki Zuber z parafii ewangelicko-metodystycznej Miłości Bożej w Ełku Niedziela 11 sierpnia 2019 Księga Izajasza 57,13-21; List do Kolosan 2,1-11; Ewangelia Łukasza 14,1.7-14