Wiara otwiera nas na drugiego człowieka – ks. Monika Zuber

Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

LEKCJA ST: 1 Księga Samuela 3,1-10

LEKCJA NT: 2 List do Koryntian 4,5-12

Pieśń Taize przed czytaniem ewangelii: Pokój, pokój… EWANGELIA Marka 2,23-3,6

Kazanie ks. Monika Zuber

Religijność przeciwników Jezusa jest więc ukazana, jako niewłaściwa, niezdrowa postawa używania religii, tradycji, zwyczajów do potępiania, prześladowania czy odbierania szacunku innym. Jezus zwraca uwagę, że zakaz pracy miał być dobrem dla człowieka, miał być okazaniem troski. Święto szabatu zostało ustanowione by uczyć poszanowania godności człowieka i innych stworzeń. Dlatego w kolejny szabat Jezus przywołuje chorego człowieka i stawia go pośrodku zgromadzonych ludzi a następnie uzdrawia jego rękę. Cudowne uzdrowienie jest bowiem okazaniem szacunku drugiemu człowiekowi, jest okazaną łaską od Boga i znakiem, że Bóg jest teraz między nami; że troszczy się o chorych, że jest z cierpiącymi Misją Mesjasza, misją Jezusa, jest być Bogiem między ludźmi. Cudowne uzdrowienie zamiast wywołać radość i uwielbienie Boga staje się pretekstem do szukania okazji aby Jezusa zniszczyć.