Jednoczący Duch – ks. Monika Zuber

Niedziela Zesłania Ducha Świętego 19 maja 2024 r.

LEKCJE NT: List do Rzymian 8,22-27; Dzieje Apostolskie 2,1-13

HYMN z Taize: Ty Panie znasz drogi moje

EWANGELIA Św. Jana 15,26-27; 16,4b-15.

Kazanie ks. Monika Zuber

Duch Święty ma więc moc jednoczyć, pomóc nam wrócić do doświadczania Boga wspólnotowo, jako całe stworzenie. To możliwość byśmy widzieli, że Bóg nie tylko stworzył mnie i ciebie, ale stworzył nas, byśmy mogli razem przeżyć wspólną modlitwę, wspólny smutek, cierpienie, wspólne zbawienie, zmartwychwstanie, radość i odrodzenie. Dlatego Apostoł Paweł przyrównuje Kościół do jednego ciała. Te ciało nie jest oderwane od reszty świata, nie jest oderwane też od tej ziemi, od natury i innych stworzeń.