Jezus Chrystus nasz Przyjaciel – ks. Dariusz Zuber

VI Niedziela po Wielkanocy

LEKCJA ST

1 Księga Królewska 19,1-16

Pieśń z Taize: Jezu tyś światłością mej duszy

EWANGELIA Jana 15,9-17

Kazanie: ks. Dariusz Zuber

Jezus mówi dziś do nas: „Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to co wam przykazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie co czyni jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Mojego Ojca”. Zastanów się jak traktujesz Boga. Kim On jest dla Ciebie. Jaka więź łączy Cię z Bogiem? Czy jest kimś bliskim, z którym masz relację? Czy jest raczej tym, któremu jesteś przede wszystkim posłuszny? I dalej, czy Bóg jest dla Ciebie osobą, której się boisz, z którą jesteś z przyzwyczajenia, obowiązku – bo tak cię wychowali rodzice i etc.? Czy możesz powiedzieć o Bogu, że Go znasz, czy bardziej, że słyszałeś o Nim, czytałeś o Nim? Bóg chce być naszym przyjacielem, chce abyśmy Go znali. Zobacz Chrystus nie chce mieć z tobą relacji na wzór pan sługa, czyli nie chce abyś traktował Boga z pozycji niewolnika, który jest z Nim z przymus, ze strachu. Bóg daj nam więcej. Zaprasza Ciebie, nas do relacji, do przyjaźni. A jak wiemy z własnego doświadczenia przyjacielem się znają, ufają sobie, mogą polegać na sobie, pragną być ze sobą, dobrze się czują razem… Bóg chce mieć z Tobą taką relację…