Spotkania o metodyźmie

Zapraszamy na spotkania o tradycji metodystycznej, protestantyźmie i różnicach międzywyznaniowych.

Czwartki godz. 18:00 w naszej świetlicy na Słowackiego 26

Rozmawiamy o podstawach naszej wiary i wartościach, jakie przyświecają kościołom ewangelickim.

Spotkania mają charakter otwarty i dyskusyjny.

Zapraszamy do udziału.