Kochać to czynić dobro – ks. Monika Zuber

V Niedziela Wielkanocna 28 kwietnia 2024

LEKCJE NT: 1 List Jana 4, 7-21; Dzieje Apostolskie 8,26-40

HYMN Taize O usłysz mój głos

EWANGELIA Św. Jana 15,1-8

kazanie ks. Monika Zuber

Trwanie w Chrystusie oznacza nie fruwanie w obłokach, ale życie aktywne, przepełnione działaniem. Działamy niosąc pomoc, działamy wspierając dobrym słowem i współczuciem. Okazujemy miłość, kiedy się troszczymy i odpowiadamy na codzienne potrzeby innych ludzi. Trwanie w Chrystusie angażuje więc nie tylko naszą duszę, serce, ale równie intensywnie nasze ręce, ramiona, dłonie, czy nasze nogi; angażuje nasz czas, naszą uwagę i wszystko, co posiadamy.