Dobry pasterz – ks. Monika Zuber

IV Niedziela Wielkanocna 21 kwietnia 2024

LEKCJE NT : Dzieje Apostolskie 4,5-12; 1 List Jana 3,16-24

HYMN Taize Pokój, pokój

EWANGELIA Św. Jana 10,11-18

Kazanie ks. Monika Zuber

Obraz pasterza i owiec w odniesieniu do Boga i ludzi, nie raz pojawia się w Piśmie Świętym, i jest znany słuchaczom Jezusa. Jest znany również z życia codziennego, kiedy stada owiec łatwo było spotkać. Wszyscy wiedzieli, że są dobrzy i źli pasterze. Znali jednych i drugich na co dzień. Jezus mówi o sobie, jako dobrym pasterzu, identyfikując się z obrazem Boga w Starym Testamencie, ale też podkreślając model przywództwa opartego na trosce, oddaniu i współczuciu.