Zaproszenie dla każdego – ks. Monika Zuber

Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Księga Izajasza 25,6-10

List do Filipian 4,12-14.19-20. 

Ewangelia Św. Mateusza 22,1-14

kazanie ks. Monika Zuber

Jezus przynosi rewolucję religijną: każdy, to znaczy: i ja, i Ty jesteśmy uprzywilejowani w relacji do Boga. Teraz każdy zwykły człowiek ma dostęp do wielkiego Boga! To dobra wiadomość ponieważ nie trzeba być wyjątkowym, aby móc żyć z Bogiem, nie trzeba być świętym, poprawnym, doskonałym. Bóg chce z każdą i każdym z nas nawiązać wyjątkową relację i dać nam zbawienie. To też kres kast, warstw społecznych, dzielenia ludzi na ważnych i pogardzanych. Jezus kładzie kres legitymizowaniu przez religię jednych grup społecznych, kosztem innych.

Stół pełen pysznych dań, smacznego jedzenia, pięknych przekąsek to wyjątkowy obraz łaski i troski Boga względem nas. Bóg bowiem jest Stwórcą, który przychodzi do nas, aby stwarzać, obdarowywać nas dobrem, obdarzać szczęściem, pokojem i nadzieją. Bóg jest jak bogaty król, który chętnie dzieli się swoim bogactwem i chce również Ciebie zaprosić do swojego stołu. Znajdziemy przy tym stole zbawienie, ukojenie serca, dobre więzi z innymi. Pośród dobroci na stole Boga nie brakuje też odwagi, sił by przezwyciężać przeciwności, miłości i dobra, którym dzielimy się wspólnie między sobą. Ten stół pomieści każdego człowieka, jest otwartym zaproszeniem dla Ciebie. Taki sam stół stawia Chrystus wobec nas zapraszając wszystkich do komunii świętej.