Spotkanie Jezusa z Kananejką – o wytrwałości, wolności, odwadze i otwartości – ks. Dariusz Zuber

Niedziela po Zesłani Ducha Św.

Księga Izajasza 56,1.6-7.

List do Rzymian 11,13-15.29-32.

Ewangelia Mateusza 15,10-28

kazanie: ks. Dariusz Zuber

Jezus chwali wielką wiarę kobiety kananejskiej, jej inteligencję i determinację. Tylko dwa razy w Ewangelii Mateusza Jezus mówi o wielkiej wierze spotkanych ludzi. Jest tak w przypadku rzymskiego setnika (por. Mt 8,5-13) i opisywanej tutaj Kananejki. W tej historii potwierdza się praktycznie zniesienie przez Jezusa podziału na czyste i nie czyste, na sacrum i profanum i przede wszystkim prawda o wierze, która w swej naturze powinna być otwarta na nowe, na innych, liczy się serce człowieka. To co przedtem uznawano za nieczyste, bez Boga jest przez Jezusa afirmowane, jako dobre i należy to przyjąć. Tam też jest Bóg.

Warto kobietę, rozmawiającą z Jezusem, porównać z faryzeuszami. Zobaczcie cechuje ją wolność, odwaga, brak lęku, zaufanie i determinacja… faryzeusze skupiają się na bronieniu tradycji, tworzeniu prawa chroniącego przepisy, tropieniu czystego i nieczystego, co jest a co nie jest grzechem, gdzie mieszka Bóg a gdzie nie, kto jest a kto nie jest z Bogiem…

Jezusowa rozmowa z kobietą kananejską uczy nas również, że trudne doświadczenia, cierpnie i życiowe wyzwania są drogą na której jest z nami Bóg.