Przebaczenie na drodze uzdrowienia – ks. Monika Zuber

Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Księga Kapłańska 19,15-18

List do Rzymian 12,9-21

Ewangelia Mateusza 18,21-35

kazanie ks. Monika Zuber

W swoim bólu odrzucenia, samotności doznałam wiele uleczenia, od tych którzy zdecydowali się czynić mi dobro. W chwilach załamania i rezygnacji dostałam wsparcie i troskę od tych, którzy pragnęli okazać mi przyjaźń. W chwilach złości, poczuciu niesprawiedliwości doświadczyłam wysłuchania i empatii od tych, którzy chcieli dać mi nadzieję. Każdy z nas doświadczył zła, krzywdy i niesprawiedliwości w różnych relacjach. Tak, jak relacje z innymi przynoszą krzywdę, również relacje z innymi przynoszą nam uleczenie. I często to nie są te same relacje. Zamiast zemsty szukajmy więc wsparcia u tych, którzy mogą je nam dać. Sami też budujmy więzi, gdzie inni doświadczają uleczenia, dobra, ukojenia i miłości. Twórzmy wspólnoty i grupy wsparcia, dając nadzieję, miłość i wiarę wszędzie tam, gdzie zabrakło dobra.