Wszyscy potrzebujemy Lekarza – ks. Monika Zuber

Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

1 Księga Mojżeszowa 12:1-9

List do Rzymian 4,13-25 

Ewangelia Mateusza 9,9-13.18-26

Kazanie ks. Monika Zuber

Dla Boga nie ma tabu, Chrystus przyszedł złamać system dyskryminacji społecznych lęków, dzięki którym łatwo było segregować ludzi na lepszych i gorszych. Czy dzisiaj nieobcy jest nam temat segregacji społecznej? A co z Kościołem? Czy nie dyskryminuje? Czy kobiety mają w Kościele te same prawa, przywileje i role? A dzieci? Czy osoby chore, niepełnosprawne nie są traktowane, jako gorsze, jako te, których Bóg opuścił? Wszelka dyskryminacja, segregacja społeczna jest bowiem chorobą, patologią. Wszelkie pomysły, by odbierać komukolwiek godność i szacunek ze względu na jakiekolwiek okoliczności jest drogą jedynie do dramatów i śmierci. Jeżeli wiara chrześcijańska jest naśladowaniem Chrystusa – to nasza rolą jest przywracanie godności tym, którzy są społecznie odrzucani: uchodźcom, niepełnosprawnym, obcokrajowcom, chorym, wyznającym odmienne religie, odmiennym w zachowaniu, poglądach i stylu życia.