Przywódca, który rezygnuje z przywileju – ks. Monika Zuber

Niedziela 30 kwietnia 2023

LEKCJA ST : Księga Izajasza 43,1-11

LEKCJA NT : 1 List Jana 4,15-21

HYMN Taize Z Tobą ciemność nie będzie ciemna

EWANGELIA Jana 10,1-15

Kazanie ks. Monika Zuber

W Chrystusie Bóg objawia się nam, jako Ten, który jest blisko swojego stworzenia, pełen empatii i oddania, przychodzący do nas ze zbawieniem i odnową. Apostoł Jan w swoim Liście mówi dzisiaj do nas, że Chrystus umarł za nas, dając nam nie tylko dowód, ale i przykład miłości. Ten przykład ma żyć w nas, ma być siłą do działania, nie tyle do słów pięknych, nie do słodkich deklaracji, ale do czynów, do solidarności, do „zakasania rękawów”, do empatii wyrażonej w konkretnym działaniu. Ale tylko dzięki miłości, jaka jest POMIĘDZY ludźmi, inni poznają, że Bóg jest pomiędzy nimi. Miłość i czynienie dobra, jaki znajdujemy w przykładzie Jezusa to model, gdzie przywódca rezygnuje z przywilei, by wspierać innych, by ich rozwijać i czynić im dobro.