Zapraszamy do udziału w turnusie terapeutycznym

Osoby zmagające się z problemem uzależnień (osoby uzależnione i współuzależnione) zapraszamy do udziału w bezpłatnym turnusie terapeutycznym, jaki odbędzie się w naszym ośrodku „Sowa” w Starych Juchach w terminie 23 czerwca – 2 lipca 2023. Oferujemy zajecia terpeutyczne grupowe oraz konsultacje indywidualne, które będzie prowadził profesjonalny terapeuta uzależnień, noclegi, wyżywienie. Turnus łączy w sobie terapię uzależnień i odpoczynek.
Koszty turnusu pokrywa metodystyczna misja Connexio. Zgłoszenia i ew. pytania: tel. 695 611 206 (ks. Monika Zuber)